Browse Category: สายรัดพลาสติก

สายรัดพลาสติกแบบไหนดี

ถ้าพูดถึงการรัดสิ่งของในปัจจุบัน อาจทำให้นึกถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้หลากหลาย เช่น การใช้เชือกรัด หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น เชือกพลาสติก สายรัดของ สายรัดพลาสติก สายแพคสินค้า เป็นต้น

วิวัฒนาการของการรัดสิ่งของ จากวัสดุธรรมชาติ มาเป็นการใช้เชือกประเภทต่างๆ จนกระทั่งมนุษย์เราสามารถผลิตสายรัดที่ทำมาจากพลาสติก ก็ใช้เวลาที่ยาวนานมาก ในอดีตการรัดสิ่งของมักจะเกิดขึ้นจากการเสาะหาวัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีความเหนียว โดยเฉพาะวัสดุจากพืชบางชนิด เช่นกาบใบตองของต้นกล้วย หรือพืชสกุลเดียวกันในต่างประเทศอย่างเช่น อะบาคาหรือมนิลา เฮมพ์ (Abaca or Manila hemp) นอกจากนี้ก็ยังมีเส้นใยจากพืชต่างๆอีก เช่น ป่านศรนารายณ์ ซึ่งเส้นใยที่แข็งจึงได้ถูกนำมาผลิตเป็นเชือกขนาดใหญ่ใช้สำหรับลากจูงเรือในสมัยโบราณ และยังมีพืชอีกหลายชนิดที่สามารถนำเส้นใยมาใช้ทำเป็นเชือกรัดได้เช่นกัน สิ่งนี้จึงเป็นการผลิตเชือกที่เกิดจากเส้นใยธรรมชาติของคนในอดีตนั่นเอง

รัดสิ่งของด้วยอะไรดี

จนกระทั่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงได้นำไปสู่การผลิตเชือกหรือสายรัดที่ผลิตมาจากเส้นใยสังเคราะห์ที่เกิดจาก ?พอลิเมอร์? (Polymer) หรือเส้นใยจากพลาสติก พอลิเมอร์จะเป็นสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง โมเลกุลนี้จะเกี่ยวพันกันเป็นห่วงโซ่ที่ยาว ทำให้แข็งแกร่ง จุดเด่นที่สำคัญส่วนนี้เองจึงนำมาสู่การค้นคว้าหาประโยชน์ของตัวพอลิเมอร์มากขึ้น โดยเฉพาะประโยชน์ที่เกี่ยวกับเส้นใย ซึ่งนำไปสู่การค้นพบเส้นใยประเภทต่างๆ เช่นเส้นใยไหมเทียม โดย Rayon ในปี ค.ศ.1891 หรือเส้นใยจากไนล่อน โดย Wallace Hume Carothers ในปี ค.ศ.1930 เป็นต้น รวมถึงเส้นใยอื่นๆอีกมากมาย

ปัจจุบัน เม็ดพลาสติกประเภท polypropylene หรือที่เรียกกันว่า เม็ดพลาสติก พี.พี. (PP.๗ ซึ่งเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด ก็กำเนิดมาจากกระบวนการของพอลิเมอร์เช่นเดียวกัน คุณสมบัติในเรื่องของความเหนียวและแข็งแรง จึงได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการรัด มัด วัสดุสิ่งของมากขึ้น การผลิตอย่างหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากก็คือการผลิต เชือกฟาง ซึ่งเหมาะสมกับการรัดสิ่งของที่ไม่หนักมาก นิยมใช้กันแพร่หลายในครัวเรือนทั่วไป
สายรัดพลาสติก พี.พี.

การแพคด้วยเครื่องUTHOP

นอกจากนี้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ทำให้การรัดสินค้าต้องการความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการเพิ่มความรวดเร็วในการรัดจึงได้มีการผลิต สายรัดประเภทหนึ่ง คือ สายรัดพลาสติก พีพี. (Plastic strap PP.) เพราะสายรัดประเภทนี้สามารถรัดสิ่งของได้ทุกประเภทอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการรัดกับเครื่องรัดไฟฟ้าที่ทำได้รวดเร็ว ง่าย และสะดวกมาก จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป กระบวนการผลิตจะคล้ายกับการผลิตเชือกฟาง โดยผลิตมาจากเม็ดพลาสติก พี.พี. แต่เชือกฟางจะรีดพลาสติกจนบางมาก เพื่อให้เหมาะกับการรัดด้วยมือ หรืออาจใช้เครื่องมัดเชือกฟางก็ได้โดยจะทำงานในระบบของการเหวี่ยงรัด ข้อดีของเชือกฟางคือมีน้ำหนักเบา หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป แต่ไม่ค่อยนิยมนำมารัดกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ส่วนสายรัดพลาสติก พี.พี.ก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นแบนเรียบ มีลาย ใช้งานง่าย เช่นการรัดกล่องไปรษณีย์ การรัดสินค้าต่างๆ หรือแม้แต่ภาคการเกษตรบางอย่าง เช่นการทำกะบะกล้วยไม้ ก็ยังใช้สายรัดไปเป็นส่วนหนึ่งของการรัดกะบะเนื่องจากมีความเหนียวและทนต่อแรงคลายตัวของกะบะได้

สายรัดพลาสติกไฮเดน

สายรัดอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า สายรัดไฮเดน บางท่านอาจจะเรียกว่า สายรัดพาเลท หรือสายรัดมือโยก ฯลฯ ลักษณะภายนอกจะเหมือนกับสายรัดพลาสติก พี.พี. แต่มีความหนากว่า ผลิตมาจากเม็ดพลาสติก HDPE (high density polyethylene) สายรัดประเภทนี้จะมีความหนาประมาณ 1-1.2 มิล นิยมนำมารัดวัตถุสิ่งของที่ยึดติดกับไม้พาเลท ซึ่งสิ่งของนั้นอาจจะต้องการความยืดหยุ่นบ้าง แต่ยังมีความเข้าใจผิดของผู้ใช้งานหลายท่านที่คิดว่าสายรัดไฮเดนที่มีความหนาจะมีความแข็งแรงมากกว่าสายรัด พี.พี. ที่มีความบางเพียงแค่ 0.75 มิล แต่จากการทดสอบแรงดึงแล้วจะพบว่าสายรัดพลาสติก พี.พี.จะมีแรงดึงที่สูงกว่า ดังนั้นในปัจจุบันจึงนำสายรัดพลาสติก พี.พี.มาใช้รัดกับสินค้าขนาดใหญ่กันมากขึ้น เช่น การรัดไม้ในโรงไม้ต่างๆ เป็นต้น

สายรัดโพลีเอสเตอร์ (PET)

สายรัด PET หรือสายโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือผลิตมาเพื่อแทนสายรัดเหล็กพืด (เหล็กเส้นแบนๆที่นำมารัดสินค้าขนาดใหญ่) แต่เนื่องจากปัญหาของสายรัดเหล็กคือการเป็นสนิมง่าย โดยเฉพาะการรัดสินค้านำเข้าและส่งออกที่ต้องเดินเรือทะเล จึงทำให้สายรัด PET ถูกนำมาแทนที่ ซึ่งคุณสมบัติคือมีความเหนียวมาก เหนียวกว่าสายรัด พี.พี.และไฮเดน และยังทนต่ออุณหภูมิที่สูง คุณสมบัติของความเหนียวและแข็งจึงถูกนำมารัดสินค้าขนาดใหญ่ เช่นกล่องเครื่องจักร หรือการรัดท่อขนาดใหญ่ โดยการรัดมักจะใช่กับเครื่องรัดมือโยก ระบบลม หรือเบตเตอรี่