Browse Category: ชุดว่ายน้ำเด็ก

นอกจากชุดว่ายน้ำเด็กก็ยังมีสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ที่เหมาะกับเด็ก

เลือกชุดว่ายน้ำเด็กน่ารักสำหรับลูกๆได้แล้ว ก็มาที่การเลือกสถานที่ฝึกว่ายน้ำซึ่งหมายถึงสระว่ายน้ำ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรอบๆสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเด็ก ที่ต้องเน้นสุขอนามัยกับความสะอาดปลอดภัยสำหรับเด็กเป็นพิเศษ ที่สำคัญคือน้ำในสระว่ายน้ำต้องสะอาดโดยมีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และควรจะเติมคลอรีนทุกวันแต่คลอรีนในสระต้องไม่สูงเกินไป

โดยก่อนเข้าถึงบริเวณสระว่ายน้ำส่วนใหญ่จะมีอ่างสำหรับล้างเท้า ต้องล้างเท้าตรงนั้นก่อนลงสระทุกครั้ง เมื่อลงสระแล้วก็เป็นหน้าที่ผู้ปกครองจะต้องคอยระมัดระวังเด็กๆ ให้อยู่แต่ในเขตน้ำตื้นสำหรับฝึกว่ายน้ำเท่านั้น รวมถึงการปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วย ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะช่วยในการหัดว่ายน้ำสำหรับเด็กๆ เช่น แผ่นโฟมช่วยในการลอยตัวใช้ในการฝึกเด็กให้ใช้แขนและขาในการตีน้ำ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการว่ายน้ำที่ถูกต้อง และถ้าไม่ได้ใช้ชุดว่ายน้ำมีชูชีพในตัว ก็จะมีปลอกแขนว่ายน้ำแบบเต็มตัวสำหรับเด็ก ที่ช่วยเรื่องการลอยตัวและความปลอดภัยในน้ำได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การฝึกว่ายน้ำของเด็กๆนั้น พ่อกับแม่ถือว่าเป็นครูที่ดีที่สุด เด็กจะมีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เป็นสำคัญในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การพาลูกไปเลือกซื้อชุดว่ายน้ำกับอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงเวลาไปที่สระว่ายน้ำ ก็ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองทั้งพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำเด็ก ล้างเท้าก่อนลงสระและทำตัวเป็นทั้งเพื่อน ทั้งครูสอนลูกให้ฝึกว่ายน้ำอย่างใจเย็น ให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับน้ำและสนุกสนานกับมัน ถือเป็นการส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งชุดและอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้สามารถหาเลือกซื้อได้ที่แผนกสปอร์ต